Badania wpływu wodoru na własności mechaniczne stali okrętowych o wysokiej wytrzymałości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu wodoru na własności mechaniczne stali okrętowych o wysokiej wytrzymałości

Abstrakt

Ocenę podatności stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości na kruchość wodorową przeprowadzono z wykorzystaniem próby rozciągania ze stałą, niską szybkością odkształcenia w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 32 - 35,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Domżalicki P., Skalski I.: Badania wpływu wodoru na własności mechaniczne stali okrętowych o wysokiej wytrzymałości// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.32-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi