Badania wpływu wymuszeń kinematycznych na pracę hydraulicznej wciągarki trałowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu wymuszeń kinematycznych na pracę hydraulicznej wciągarki trałowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu wymuszeń kinematycznych na pracę hydraulicznej wciągarki trałowej. Badania te przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym dla czterech stanów pracy, jakie występują podczas eksploatacji tego typu wciągarek. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie, w pewnych warunkach pracy wciągarki niekorzystnych zjawisk dynamicznych objawiających się hałaśliwą pracą i drganiami. Wykazano, ze poprzez odpowiednią regulację hydraulicznego układu napędowego można zapewnić poprawną pracę wciągarki w całym zakresie zmian przewidywanych warunków eksploatacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 31 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Nakielski J.: Badania wpływu wymuszeń kinematycznych na pracę hydraulicznej wciągarki trałowej// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, E. Palczak, A. Meder. Gliwice: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2008, s.31-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi