Badania wstępne kinetyki flotacji jonowej i precypitacyjnej glinu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wstępne kinetyki flotacji jonowej i precypitacyjnej glinu

Abstrakt

Zbadano wpływ pH, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość flotacji. Dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza, stałe szybkości flotacji przyjmują wyższe wartości w warunkach flotacji precypitacyjnej niż jonowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 336 - 337,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Rybarczyk P.: Badania wstępne kinetyki flotacji jonowej i precypitacyjnej glinu// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 6 (2012), s.336-337
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi