Badania wykrywalności wad sztucznych w rurach impulsami akustycznymi, wzbudzanymi metodą magnetostrykcyjną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wykrywalności wad sztucznych w rurach impulsami akustycznymi, wzbudzanymi metodą magnetostrykcyjną

Abstrakt

W artykule opisano wyniki badań nad oryginalną metodą detekcji wad w rurach, wykorzystującą efekty magnetosprężyste. Stanowi to kolejny etap badań rozwijania metody generacji impulsów magnetostrykcyjnych. W pracy przedstawiliśmy wyniki prac badawczych nad układem defektoskopu wykorzystującego metodę generacji akustycznych impulsów magnetostrykcyjnych. W badaniach wykorzystano trzy sztuczne wadyw rurze w kształcie otworów oraz nacięcia wykonane w rurze. Za pomocą tej metody uzyskano echa od wad o 5% ubytku przekroju poprzecznego wady z dokładnością 0,03 m na odcinku rury o długości 14,7 m. Z przeprowadzonych badań wynika, że rejestrowana maksymalna amplituda echa pochodzącego od wady jest rosnącą funkcją procentowego ubytku przekroju poprzecznego wady.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Masalon M., Augustyniak B., Chmielewski M.: Badania wykrywalności wad sztucznych w rurach impulsami akustycznymi, wzbudzanymi metodą magnetostrykcyjną// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi