BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU LEKKIEGO Z KRUSZYW SPIEKANYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU LEKKIEGO Z KRUSZYW SPIEKANYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań materiałowych obejmujące cechy mechaniczne betonu, w tym wytrzymałość na przecinanie na próbkach typu push-off po upływie 28 i 90 dni dla betonu lekkiego na kruszywie Pollytag. Z badań własnych wykazano, że przyrost wytrzymałości na przecinanie po upływie 90 dni był najwyższy ze wszystkich badanych właściwości mechanicznych betonu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
WIEDZA I EKSPERYMENTY W BUDOWNICTWIE strony 403 - 410
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Zmuda-Baszczyn K.: BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU LEKKIEGO Z KRUSZYW SPIEKANYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH// WIEDZA I EKSPERYMENTY W BUDOWNICTWIE/ ed. J. Bzówka GLIWICE: WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2014, s.403-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi