Badania wytrzymałości zmęczeniowej panwi ślizgowych przy wirującym wektorze obciążenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wytrzymałości zmęczeniowej panwi ślizgowych przy wirującym wektorze obciążenia

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań warstw ślizgowych z wybranych stopów łożyskowych obciążonych wirującą reakcją łożyskową. Prezentowane w pracy przypadki zmęczeniowych pęknięć panwi łożyskowych uzyskano w testach zmęczeniowych prowadzonych na stanowisku MWO (maszyna z wirującym wektorem obciążenia) skonstruowanym i zbudowanym w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej. Wyjaśniono metodykę planowania sekwencyjnego testów i analizy ich wyników oraz przedstawiono rezultaty badań panwi ze stopów AlSn20Cu1 i CuPb30.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 34, strony 293 - 305,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sikora J.: Badania wytrzymałości zmęczeniowej panwi ślizgowych przy wirującym wektorze obciążenia// TRIBOLOGIA. -Vol. 34., nr. 5(191) (2003), s.293-305
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi