Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek

Abstrakt

Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki temu stanowi cenne źródło informacji i obszar badań dla organizacji. Zrealizowane badanie miało na celu poznanie aktywności online konsumentów dotyczących marek w Polsce (COBRA - ang. consumer's online brand related activities). W ankiecie internetowej o charakterze eksploracyjnym wzięło udział 2253 internautów. Instrument badawczy składał się z 31 przykładów działań realizowanych przez konsumentów w internecie. Zawierał zarówno najprostsze zachowania, jak i te wymagające dużego zaangażowania konsumenta. Uzyskane wyniki wskazały, że polskich konsumentów jedynie w niewielkim stopniu cechowała dojrzała aktywność online w zakresie marek (poziom kreacyjny). Wśród badanych przeważały bowiem zachowania charakterystyczne dla najprostszego poziomu COBRA (konsumpcyjnego).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 77 - 85,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Schivinski B., Brzozowska-Woś M.: Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek// e-mentor. -., nr. 2 (59) (2015), s.77-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi