Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zakłócenia pomiarowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zakłócenia pomiarowe

Abstrakt

W pracy przedstawiono wpływ zakłóceń pomiarowych na skuteczność algorytmu wykorzystującego wiele rojów PSO do identyfikacji parametrów modalnych w dziedzinie częstotliwości. W pracy przedstawiono wpływ poziomu szumu występującego w sygnale symulującym warunki pomiarowe przy rożnych poziomach zakłóceń. Ponadto otrzymane wyniki porównano z wynikami dla metod ERA i pLSCF-d. Uzyskane rezultaty wskazują, że proponowany algorytm w większości badanych przypadków pozwolił uzyskać oszacowania parametrów obarczone niższymi błędami.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 23 razy

Licencja

Copyright (Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane strony 31 - 38
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Orzechowski A., Galewski M., Mazur M.: Badanie algorytmu identyfikacji parametrów modalnych wykorzystującego wiele rojów PSO pod kątem odporności na zakłócenia pomiarowe// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2018, s.31-38
Bibliografia: test
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi