Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+

Abstrakt

W Polsce radiofonia cyfrowa jest dostępna dla słuchaczy już od 2013 roku. Jednakże brakuje ogólnodostępnych publikacji naukowych lub też raportów badawczych uzasadniających przyjęte przepływności dla strumieni audio. W artykule przedstawiono badania sprawności kodowania oraz subiektywnej oceny jakości kodeka MPEG-4 HE-AAC v2, wykorzystywanego w standardzie DAB+. Testy prze-prowadzono wg. techniki porównawczej MUSHRA na dwóch grupach, złożonych z ludzi posiadających oraz nie-posiadających wykształcenia muzycznego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne wydanie 4, strony 243 - 246,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gilski P., Stefański J.: Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 4 (2015), s.243-246
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2015.4.60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi