Badanie efektywności zastosowania tłumików polimerowych do redukcji drgań tymczasowych trybun metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym wywołanym zachowaniem widzów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie efektywności zastosowania tłumików polimerowych do redukcji drgań tymczasowych trybun metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym wywołanym zachowaniem widzów

Abstrakt

Niegdyś trybuny metalowe wykorzystywane były tylko podczas wydarzeń sportowych. Dziś, wykorzystuje się je podczas koncertów muzycznych, festiwali oraz wydarzeń, w których uczestniczy duża liczba ludzi. Jednocześnie, użycie lekkich i smukłych elementów konstrukcyjnych prowadzi do redukcji wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić ją do drgań. Konsekwencją tej sytuacji może być wystąpienie zjawiska rezonansu w przypadku obciążeń dynamicznych wywołanych zachowaniem widzów (np. podskoki), którego skutki prowadzić mogą nawet do awarii trybuny. Drgania konstrukcji przyczyniają się także do obniżenia komfortu i samopoczucia widzów. Celem niniejszej dysertacji jest określenie efektywności zastosowania tłumików polimerowych jako elementów tłumiących drgania tymczasowych trybun metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym. W pracy opisano badania eksperymentalne i analizy numeryczne dotyczące konstrukcji wyposażonej w dwa różne elementy stężające, tj. w typowy element stężający o przekroju rurowym oraz w zaproponowany tłumik polimerowy. Uzyskane wyniki pokazują znaczną różnicę w odpowiedzi tymczasowej trybuny metalowej wyposażonej w dwa różne elementy stężające. Zastosowanie tłumika polimerowego prowadzi do wzrostu liczby tłumienia konstrukcji i w konsekwencji do znacznej redukcji jej drgań. Dodatkowo, redukcja wartości przyspieszeń trybuny wyposażonej wtłumik polimerowy umożliwia zachowanie komfortu i samopoczucia widzów na odpowiednim poziomie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi