Badanie jakości transmisji w interfejsie radiowym MC-CDMA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie jakości transmisji w interfejsie radiowym MC-CDMA

Abstrakt

Technika MC-CDMA (ang. Multi-Carrier Code Division Multiple Access) powstała z połączenia dwóch wcześniej stosowanych technik dostępu radiowego: CDMA (ang. Code Division Multiple Access) i OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) i posiada zalety obu tych technologii. W referacie przedstawiona została budowa nadajnika i odbiornika dla tego interfejsu radiowego oraz wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w tym interfejsie radiowym przeprowadzone w kanale z addytywnym szumem gaussowskim (AWGN).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 269 - 274,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: Badanie jakości transmisji w interfejsie radiowym MC-CDMA // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.269-274
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi