Badanie jakościowe zachowań w organizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie jakościowe zachowań w organizacji

Abstrakt

Publikacja jest zbiorem specjalistycznych tekstów przygotowanych przez polskich psychologów pracy, organizacji oraz zachowań konsumenckich. To rezultat współdziałania ekspertów z wielu dziedzin, których łączy ciekawość zachowań ludzkich w przestrzeni biznesu. Publikacja prezentuje psychologię biznesu szeroko, zgodnie z aktualnymi programami kształcenia w prestiżowych ośrodkach, ale zakorzenia ją w polskich realiach, uwzględniając pokaźny dorobek polskich teoretyków i badaczy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Psychologia biznesu strony 51 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Ochinowski T., Szeluga-Romańska M.: Badanie jakościowe zachowań w organizacji// Psychologia biznesu/ Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s.51-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi