Badanie korelacji efektu emisji magnetoakustycznej ze zmianami mikrostruk- tury stali 10H2M. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 67-70, 5 rys. bibliogr. 5 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro-je 28-30. X. 2003 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie korelacji efektu emisji magnetoakustycznej ze zmianami mikrostruk- tury stali 10H2M. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 67-70, 5 rys. bibliogr. 5 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro-je 28-30. X. 2003 r.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badania korelacji efektu emisji magnetoakustycznej zezmianami mikrostruktury stali 10H2M w trakcie procesu degradacji. Rozwójkształtu i koncentracji wydzieleń wewnątrz ziarna i na granicy ziaren badanoanalizując obrazy mikrostruktury z mikroskopu skaningowego. Wykazano, że za-nik natężenia emisji magnetoakustycznej jest skorelowany ze wzrostem szero-kości wydzieleń na granicy ziaren ferrytu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Głowacka M.: Badanie korelacji efektu emisji magnetoakustycznej ze zmianami mikrostruk- tury stali 10H2M. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 67-70, 5 rys. bibliogr. 5 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro-je 28-30. X. 2003 r.// . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi