Badanie metod detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej kanału na bazie sygnałów DS-CDMA z propagacją wielodrogową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie metod detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej kanału na bazie sygnałów DS-CDMA z propagacją wielodrogową

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono różne metody detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej oraz dokonano porównania działania tych metod pomiędzy sobą. Analizie poddano siedem metod detekcji, wśród których wyróżnia się metody detekcji maksimum oraz metody progowe. Działanie zaimplementowanych metod zostało sprawdzone przy użyciu próbek sygnałów DS-CDMA pochodzących z kampanii pomiarowych mających miejsce na terenach miejskich oraz wiejskich.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 204 - 208,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Sadowski J., Błaszkiewicz O.: Badanie metod detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej kanału na bazie sygnałów DS-CDMA z propagacją wielodrogową// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 6 (2019), s.204-208
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2019.6.15
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi