Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano badania dokładności względnej wyznaczeń współrzędnych pozycji za pomocą trzech jednorodnych odbiorników systemu EGNOS. Ich celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania systemu do określania parametrów ruchu statku, w tym kątów orientacji przestrzennej kadłuba. Opisano podstawy teoretyczne, przebieg eksperymentu oraz wyniki analiz zarejestrowanych danych. Badania przeprowadzono na morzu latem 2014 roku. Wykorzystano w nich trzy jednakowe odbiorniki firmy Leica serii Viva. Skonfigurowano je do odbioru poprawek różnicowych transmitowanych w ramach systemu EGNOS. Zarejestrowane dane opracowano pod kątem dokładności względnej wyznaczeń współrzędnych pozycji i na tej podstawie wyciągnięto wnioski odnośnie możliwości konstrukcji zestawu pomiarowego do określania kątów orientacji przestrzennej kadłuba statku w czasie rzeczywistym.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 7923 - 7932,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nowak A., Naus K.: Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS // Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.7923-7932
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi