BADANIE MOŻLIWOŚCI SYMULACYJNYCH ŚRODOWISKA ‘MININET’ POD KĄTEM WSPARCIA PROTOKOŁU NETCONF - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIE MOŻLIWOŚCI SYMULACYJNYCH ŚRODOWISKA ‘MININET’ POD KĄTEM WSPARCIA PROTOKOŁU NETCONF

Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu wykorzystania środowiska emulacyjnego Mininet do testowania mechanizmów działania protokołu NETCONF. Omówiono w nim projekt inżynierski, którego wynikiem było zaimplementowanie wirtualnego środowiska, umożliwiającego prowadzenie takich badań. Opisano także wyniki testów emulacji dwóch pierścieniowych domen sieciowych, składających się z 30 węzłów.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 790 - 794,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jereczek A., Kaczmarek P., Kaczmarek S., Litka J.: BADANIE MOŻLIWOŚCI SYMULACYJNYCH ŚRODOWISKA ‘MININET’ POD KĄTEM WSPARCIA PROTOKOŁU NETCONF// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2018), s.790-794
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.8-9.52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi