Badanie niezawodności działania napędów elektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie niezawodności działania napędów elektrycznych

Abstrakt

Przedstawiono wybrane zagadnienia detekcji uszkodzeń trójfazowego silnika indukcyjnego takich jak niewspółosiowość i niewyważenie wirnika oraz uszkodzenia prętów wirnika. Analizowano głównie konfigurację napędu, gdzie silnik zasilany jest z falownika przez filtr sinusoidalny, ograniczając się do pomiarów tych wielkości, które mogą być rejestrowane bez umieszczania czujników prądu i napięcia poza falownikiem. Dodatkowo pokazano też przypadek napędu z bezpośrednim połączeniem między falownikiem i silnikiem. Do diagnostyki użyto estymatory stanu odtwarzające, np. moment elektromagnetyczny lub moment obciążenia maszyny. Jako estymator zmiennych użyto obserwator prędkości Krzemińskiego [9]. Obserwator ten cechuje się wysoką odpornością na niedokładności odtwarzania zmiennych stanu i bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi. W obserwatorze uwzględniono model filtru wyjściowego falownika [2, 3]. Zwrócono też uwagę na diagnostykę układu napędowego pracującego w zamkniętej pętli regulacji prędkości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Bezpieczeństwo, pomiary i niezawodność w elektroenergetyce strony 54 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Guziński J., Kołodziejek P., Krzemiński Z., Bogalecka E., Strankowski P.: Badanie niezawodności działania napędów elektrycznych// Bezpieczeństwo, pomiary i niezawodność w elektroenergetyce/ ed. Krzysztof Nowicki Gdańsk: INFOTECH, 2018, s.54-67
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi