Badanie NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli - monomerów do syntezy elastomerów uretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli - monomerów do syntezy elastomerów uretanowych

Abstrakt

Celem pracy było ustalenie rozkładu merów w zsyntezowanych oligo(alkileno-estro-etero)diolach. Ich budowę scharakteryzowano na podstawie danych z analizy widm ^1H NMR, których interpretacji dokonano wykorzystując widma COSY. Z wartości integracji odpowiednich sygnałów ustalono średnią długość cząsteczki polimeru i stopień przereagowania substratów reakcji. Bardziej szczegółowe informacje o strukturze, w tym o rozkładzie różnych dioli w polimerze, uzyskano z analizy widm ^13C oraz widm heterokorelacyjnych gHSQC i gHMBC. Otrzymano dobrą zgodność integracji sygnałów rezonansowych ^13C z przewidywanym prawdopodobieństwem wystąpienia określonych kombinacji obydwu użytych dioli wokół kwasu adypinowego. Dla ustalonej proporcji obydwu dioli w polimerze, najczęściej spotykanym układem grup estrowych powinna być kombinacja glikol etylenowy - glikol propylenowy, występująca z prawdopodobieństwem 0,50.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Datta J., Balas A., Sowiński P.: Badanie NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli - monomerów do syntezy elastomerów uretanowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi