Badanie pozostałości pestycydów w powietrzu na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie pozostałości pestycydów w powietrzu na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej

Abstrakt

Szerokie wykorzystywanie pestycydów ma wpływ na zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza. Techniki pobierania pestycydów z atmosfery mogą być podzielone na dwie grupy: dynamiczne pobieranie próbek oraz pasywne pobieranie próbek. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez anality z grupy pestycydów (zarówno tych wycofanych jak i współcześnie stosowanych) na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa z wykorzystaniem dozymetrów pasywnych z krążkami z pianki poliuretanowej na etapie pobierania próbek. Praca realizowana jest we współpracy z Fundacją ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Jakość powietrza a jakość życia strony 63 - 69
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kosikowska M., Szymańska M., Biziuk M.: Badanie pozostałości pestycydów w powietrzu na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej// Jakość powietrza a jakość życia/ ed. red. W. Wardencki. - Wydział Chemiczny PG. Gdańsk: WCh PG, 2011, s.63-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi