Badanie procesów miejskich metodami modelowania matematycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie procesów miejskich metodami modelowania matematycznego

Abstrakt

Pytania o sposób organizacji miejskich usług i procesy wyboru ich lokalizacji w kontekście gwałtowności obecnych przemian cywilizacyjnych wydają się nabierać coraz większej wagi. Strategia kształtowania przestrzeni komercyjnych w mieście nie może dopuszczać by odbywało się ono wyłącznie pod dyktando samoistnych procesów rynkowych, lecz powinna być odpowiedzią na realne, dobrze zdiagnozowane potrzeby - zmierzać do polepszenia jakości środowiska miejskiego i wzbogacenia sposobów, na jakie wspólnie wykorzystujemy przestrzeń publiczną. Mamy wciąż niewielkie doświadczenie w poznaniu procesów związanych z ekonomią przestrzeni miejskiej i uwarunkowaniami wpływającymi na decyzje lokalizacyjne poszczególnych inwestorów. Nie znamy też dalekosiężnych konsekwencji tych procesów. Z drugiej strony, zrozumienie mechanizmów, które powodują przekształcenia i poznanie ram przestrzennych tych przekształceń jest esencjonalnym problemem w przygotowywaniu efektywnej strategii rozwoju i opracowaniu nowych narzędzi planistycznych. Artykuł stanowi przegląd metod symulacji dających szansę spojrzenia w ukrytą naturę tych zjawisk i pozwalających na modelowanie w czasie rzeczywistym zjawisk towarzyszących ekonomicznej "grze o miasto".

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska strony 46 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rozwadowski T.: Badanie procesów miejskich metodami modelowania matematycznego// Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska/ ed. pod red. Piotra Lorensa, Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej. Warszawa: Urbanista, 2008, s.46-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi