Badanie przewodnictwa jonowego materiału katodowego do ogniw SOFC na bazie La1-xSrxMnO3-δ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie przewodnictwa jonowego materiału katodowego do ogniw SOFC na bazie La1-xSrxMnO3-δ

Abstrakt

Mieszane przewodniki jonowo-elektronowe na bazie domieszkowanego manganianu lantanu znajdują powszechne zastosowanie m.in. jako elektrody w ogniwach paliwowych, czujnikach gazów lub jako warystory. Jednak wciąż niepoznane do końca mechanizmy występowania zjawiska mieszanego przewodnictwa sprawiają, że prace nad tymi materiałami wciąż trwają. Określenie składowej jonowej tego typu materiałów perowskitowych wymaga zastosowania stałoprądowych metod z wykorzystaniem elektrody blokującej, tzw. metody Hebba-Wagnera. Bazując na modyfikowanej metodzie Hebba-Wagnera określono według przyjętych modeli obliczeniowych przewodność jonową w domieszkowanych ceramikach na bazie LaMnO3. Wyniki porównano i przedyskutowano w oparciu o doniesienia literaturowe i postawione hipotezy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Mlodzi naukowcy dla Polskiej Nauki. - Cz. VII strony 213 - 220
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Miruszewski T., Karczewski J., Jasiński P.: Badanie przewodnictwa jonowego materiału katodowego do ogniw SOFC na bazie La1-xSrxMnO3-δ// Mlodzi naukowcy dla Polskiej Nauki. - Cz. VII/ ed. M.Kuczera Kraków: CreativeTime, 2012, s.213-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi