Badanie przydatności biosurfaktantów w procesie oczyszczania zaolejonych gruntów metodą przemywania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie przydatności biosurfaktantów w procesie oczyszczania zaolejonych gruntów metodą przemywania

Abstrakt

Usuwanie z gruntu nierozpuszczalnych w wodzie, ciekłych zanieczyszczeń organicznych(NAPL - Non-Aqueous Phase Liquid) osiąga wyższe efektywności, gdy stosuje się zamiast wody roztwory związków powierzchniowo czynnych. Z uwagi na mniejszą toksyczność i lepszą biodegradowalność biosurfaktantów w porównaniu do surfaktantów syntetycznych przeprowadzono modelowe badania solubilizacji mieszanin węglowodorów (dekan, dodekan, tetradekan, heksadekan) i przemywania modelowego złoża piaskowego(zanieczyszczonego olejem syntetycznym typu polialfaolefin PAO6 lub dodekanem) przy użyciu roztworów biosurfaktantu JBR 425. Wyniki porównano z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi przy użyciu roztworów surfaktantu syntetycznego z grupy alkoholi polioksyetylenowanych - Rokanolu NL6.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania implementacje. Pr. zbiorowa strony 75 - 80
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Kłosowska - Chomiczewska I., Hallmann E., Mędrzycka K.: Badanie przydatności biosurfaktantów w procesie oczyszczania zaolejonych gruntów metodą przemywania// Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania implementacje. Pr. zbiorowa/ ed. red. S. Żabczyński. Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, 2008, s.75-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi