Badanie rozkładów parametrów sygnału mowy w zastosowaniach do prognozowania prawdopodobieństwa popełnienia błędów w systemach identyfikacji mówców = Examining distribution of speech signal parameters for the prognosis of error probability in speaker verification systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie rozkładów parametrów sygnału mowy w zastosowaniach do prognozowania prawdopodobieństwa popełnienia błędów w systemach identyfikacji mówców = Examining distribution of speech signal parameters for the prognosis of error probability in speaker verification systems

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest system identyfikacji mówców w sposób zależny od tekstu ("text dependent''). Dokonano analizy wielu różnych wypowiedzi kilkudziesięciu mówców. Zastosowana metoda parametryzacji to metoda oparta na wynikach analizy cepstralnej sygnału mowy. Zdefiniowane zostały nowe parametry skojarzone z elementarnymi zdarzeniami w procesie weryfikacji mówców. Na tej podstawie dokonano estymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla tych zdarzeń, co jest podstawą do ich zastosowania dla konkretnego systemu decyzyjnego w zakresie prognozowania prawdopodobieństwa popełnienia błędów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
57. Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice 20-24 września 2010. - [CD] strony 87 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Badanie rozkładów parametrów sygnału mowy w zastosowaniach do prognozowania prawdopodobieństwa popełnienia błędów w systemach identyfikacji mówców = Examining distribution of speech signal parameters for the prognosis of error probability in speaker verification systems// 57. Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice 20-24 września 2010. - [CD]/ Gliwice: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010, s.87-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi