Badanie satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

Abstrakt

W artykule ujęto zagadnienia związane z badaniem satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie największej grupy hotelowej w Polsce. Podjęty problem badawczy omówiono na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych hotelach Grupy Hotelowej Orbis. W wyniku realizacji procesu badawczego opracowano narzędzie badawcze, przy pomocy którego zbadano satysfakcję i lojalność usługobiorców. Wyniki badania pozwoliły stwierdzić, że wysoka ocena jakości usług hotelarskich i relacji z usługobiorcą przekłada się na deklarowaną lojalność klientów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 0 - 0,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Badanie satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 237 (2011), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi