Badanie skuteczności dezynfekcji ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie skuteczności dezynfekcji ścieków

Abstrakt

Aktualne przepisy prawne regulują jakość odpływów z komunalnych oczyszczalni ścieków jedynie w aspekcie cech fizykochemicznych (stężenie zawiesiny, substancji organicznych i związków biogennych). Jakość mikrobiologiczna ścieków nie jest monitorowana, choć odpływy z oczyszczalni mogą stanowić istotny rezerwuar bakterii chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (Rozdz.2). Ponadto, pomijana jest obecność bakterii mających fenotypy lekooporności o znaczeniu klinicznym oraz zawierających geny oporności na antybiotyki i geny rekombinacyjne, które w aspekcie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem mikroorganizmów przenoszonych drogą wodną są uznane za nowo wyłaniającą się klasę zanieczyszczeń. W rozszerzonych badaniach nad skutecznością dezynfekcji znajdują zastosowanie inne metody analizy prób mikrobiologicznych, jak na przykład: bezpośrednie liczenie komórek bakterii i cząsteczek wirusów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych oraz analiza materiału genetycznego. Obecny rozwój technik biologii molekularnej umożliwia identyfikację mikroorganizmów w szerokim zakresie grup funkcjonalnych co może znacząco wpłynąć na postęp w monitoringu stanu sanitarnego ścieków po procesach oczyszczania i dezynfekcji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dezynfekcja ścieków strony 143 - 171
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kowal P., Jankowska K.: Badanie skuteczności dezynfekcji ścieków// Dezynfekcja ścieków/ ed. Krystyna Olańczuk-Neyman, Bernard Quant Warszawa: Seidel-Przywecki Sp z.o.o, 2015, s.143-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi