Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych

Abstrakt

Prepolimery estrouretanowe otrzymywano na podstawie oligoeestrolu ("Poles 55/20) i użytego w nadmiarze 4,4-iizocyjanianodifenylometanu. Określono wpływ szybkości obrotów trzpienia wiskozymetru, temperatury, procentowej zawartości grup NCO na wartości lepkości tych produktów. Oceniono stabilność prepolimerów w toku przechowywania w ciągu 4 tygodni (zmiana zawartości grup NCO). Budowę chemiczną uzyskanych prepolimerów ustalono na podstawie widm FTIR.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polimery nr 55, strony 469 - 473,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Datta J., Haponiuk J.: Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych// Polimery. -Vol. 55, nr. nr 6 (2010), s.469-473
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi