Badanie techniczne pojazdu zabytkowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie techniczne pojazdu zabytkowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każdego pojazdu przeprowadzanego raz do roku na Stacjach Kontroli Pojazdów. Omówiono zasady dopuszczania pojazdów\ zabytkowych do ruchu drogowego. Wnioski z tej pracy posłużyły do wstępnego zaplanowania nowych procedur dopuszczania do ruchu po drogach publicznych pojazdów zabytkowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 186 - 188,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Malinowski A., Taryma S.: Badanie techniczne pojazdu zabytkowego// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 10 (2013), s.186-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi