Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono raport z badania technologii informatycznych dotyczącego analizy narzędzia, które firma wykorzystuje do zarządzania zawartością portalu (CMS). Badana firma uznała wykorzystywane narzędzia za niewystarczające w obliczu rozwoju potrzeb. Wobec tego postanowiono zweryfikować konieczność wymiany systemu na nowy oraz oszacować możliwość i opłacalność jego modyfikacji. W tym celu przeanalizowano funkcjonalności systemu CMS w podziale na logicznie wyodrębnione kategorie modułów oceniając każdą z nich. Jednocześnie dokonano audytu całej firmy w wykorzystaniem metodologii CobiT. Umożliwiło to określenie poziomu dojrzałości, na jakim znajduje się firma. Przeanalizowano poszczególne procesy biznesowe z czterech domen, które definiuje CobiT. Uzyskana ocena miała pozwolić odpowiedzieć kierownictwu firmy, czy wdrożenie nowego systemu bądź nowych modułów do obecnego systemu jest możliwe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 261 - 268
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Sitek T., Nalewajko M.: Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010, s.261-268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi