Badanie wierności brzmienia dźwięku instrumentów wirtualnych VST/TRTAS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wierności brzmienia dźwięku instrumentów wirtualnych VST/TRTAS

Abstrakt

Tematem referatu jest subiektywne badanie wierności brzmienia instrumentów wirtualnych (VST/TRTAS) wykorzystujących próbkowanie dźwięków rzeczywistych instrumentów muzycznych. Na potrzeby przedstawionej pracy wybrano kilka utworów muzyki orkiestrowej z epoki romantyzmu i klasycyzmu, nagranych przy użyciu instrumentów akustycznych. Następnie zaaranżowano fragmenty tych utworów, wykorzystując do tego instrumenty wirtualne i efekty cyfrowego przetwarzania sygnałów. W kolejnym kroku przeprowadzono testy subiektywne dla próbek oryginalnych i zsyntetyzowanych. W badaniach wzięła udział reprezentatywna grupa słuchaczy, składająca się zarówno z ekspertów pracujących na co dzień przy produkcjach muzycznych, jak i osób niedoświadczonych. Porównano stopień wierności odtworzenia brzmienia i artykulacji instrumentów akustycznych przez instrumenty wirtualne na przykładzie fragmentów zaaranżowanych utworów i ich oryginalnych wersji. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aspekty komputerowej inżynierii dźwięku. Od metafory do standaryzacji strony 95 - 101
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Koszewski D., Marciniuk K., Kostek B.: Badanie wierności brzmienia dźwięku instrumentów wirtualnych VST/TRTAS// Aspekty komputerowej inżynierii dźwięku: od metafory do standaryzacji/ ed. Stefan Brachmański, Andrzej Miśkiewicz, Przemysław Plaskota Wrocław: Polska Sekcja Audio Engineering Society, 2017, s.95-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi