Badanie właściwości elektrycznych powłok optycznych wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie właściwości elektrycznych powłok optycznych wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego

Abstrakt

Praca zawiera opis wybranych metod pomiarów elektrycznych cienkich warstw tlenkowych wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego. Omówiono metody pomiaru i stanowiska pomiarowe używane do mierzenia parametrów elektrycznych warstw tlenkowych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów cienkich warstw opartych na tlenku tytanu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
I Sympozjum: Fotowoltaika i transparentna elektronika - perspektywy rozwoju, referaty plenarne, Kozy 12.01.2010 strony 0 - 38
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łapiński M., Domaradzki J., Kaczmarek D., Prociów E., Sieradzka K., Mazur M.: Badanie właściwości elektrycznych powłok optycznych wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego// I Sympozjum: Fotowoltaika i transparentna elektronika - perspektywy rozwoju, referaty plenarne, Kozy 12.01.2010/ ed. ed. Jarosław Domaradzki Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.0-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi