Badanie Właściwości hydrofobowych modyfikowanych proszków wapiennych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie Właściwości hydrofobowych modyfikowanych proszków wapiennych

Abstrakt

Brak właściwości hydrofobowych szerokiej gamy produktów niejednokrotnie ogranicza możliwości ich magazynowania, transportu czy stosowania. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny możliwości stosowania standardowych metod badania charakteru powierzchni ciał stałych do określania stopnia hydrofobizacji. Prace takie mogą mieć zastosowanie np. w przemyśle budowlanym czy górniczym, ale również w dziedzinach bardziej precyzyjnych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management nr T. 26, strony 41 - 57,
ISSN: 0860-0953
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hołownia - Kędzia D., Vogt E.: Badanie Właściwości hydrofobowych modyfikowanych proszków wapiennych// Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management. -Vol. T. 26., nr. z. 2 (2010), s.41-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi