Badanie własności transportowych kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego na bazie YBa2Cu3O7-x - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie własności transportowych kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego na bazie YBa2Cu3O7-x

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie możliwości otrzymywania kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego, który mógłby potencjalnie znaleźć zastosowanie w konstrukcji sterownika, bądź przełącznika prądu nadprzewodzącego w sieciach energetycznych opartych na wysokotemperaturowych nadprzewodzących kablach energetycznych. W tym celu w pracy skoncentrowano się na otrzymywaniu ceramicznego porowatego nadprzewodnika YBa2Cu3O7-δ z ferromagnetycznym dodatkiem żelaza. Następnie przeprowadzono badania własności rezystywnych i magnetycznych otrzymanego kompozytu. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość otrzymania kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego z dobrą osnową nadprzewodzącą. Ponadto, obecność ferromagnetycznego wypełnienia w porowatym nadprzewodniku znacząco obniżyła wielkość pola magnetycznego potrzebnego do zaniku nadprzewodnictwa. W efekcie uzyskane materiały mogą stanowić dobry punkt wyjścia do dalszych prac nad zastosowaniem ich w nadprzewodzących przełącznikach prądowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi