Badanie wpływu strategii sterowania obiegiem narzędzi na wydajność elastycznego systemu wytwarzania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wpływu strategii sterowania obiegiem narzędzi na wydajność elastycznego systemu wytwarzania.

Abstrakt

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są badania wpływu strategii sterowania obiegiem narzędzi na wydajność elastycznego systemu wytwarzania. Obiektem badań było elastyczne gniazdo obróbkowe wyposażone w trzy poziome frezarsko-wytaczarskie centra obróbkowe przeznaczone do wytwarzania części klasy korpus. Wybrane strategie przydziału operacji technologicznych i adekwatnych zestawów narzędziowych poddano analizie i ocenie wg przyjętych wskaźników efektywności badanego systemu wytwarzania. Wykorzystano przy tym algorytmy ROC (Rank Order Clustering) i ICCTA (Iterative Clustering algorithm for Concurrent job and Tool Assignment). Badania przeprowadzono wg przyjętych scenariuszy działań z zastosowaniem algorytmów i heurystyk szeregowania zadań w warunkach ograniczoności zasobu narzędziowego. W badaniach wykorzystano m.in. oprogramowanie PREACTOR® z wbudowanymi zaawansowanymi regułami planowania i harmonogramowania produkcji (Advanced Planning & Scheduling). W trakcie realizacji badań zasadniczych wykorzystano metody i środki modelowania oraz symulacji komputerowej przebiegów procesów produkcyjnych, zrealizowano przy tym szereg eksperymentów symulacyjnych. W badaniach symulacyjnych wykorzystano pakiet oprogramowania WITNESS®. Przeprowadzono analizę i ocenę wybranych strategii sterowania obiegiem narzędzi w odniesieniu do wybranych charakterystyk systemu, m.in.: długości cyklu produkcyjnego, wydajności systemu i wykorzystania jego zasobów oraz wielkości zapasu produkcji w toku (WIP).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi