Badanie zgodności współpracy rzeczywistych systemów z zalecanymi scenariuszami wymiany informacji sygnalizacyjnej DSS1 i SIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie zgodności współpracy rzeczywistych systemów z zalecanymi scenariuszami wymiany informacji sygnalizacyjnej DSS1 i SIP

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany informacji sygnalizacyjnej związanej ze współpracą rzeczywistych systemów telekomunikacyjnych, węzła komutacyjnego sieci PSTN/ISDN oraz systemu bramy międzysieciowej umożliwiających realizację połączeń z sieci IP z sygnalizacją SIP do sieci ISDN z sygnalizacją DSS1 oraz od sieci ISDN do sieci IP. Wyniki badań zostały porównane i ocenione pod kątem zgodności z zalecanymi scenariuszami wymiany informacji sygnalizacyjnej DSS1 i SIP opracowanymi na podstawie dokumentów standaryzacyjnych. W ramach opracowywania otrzymanych wyników rzeczywistej wymiany informacji sygnalizacyjnej, podobnie jak w przypadku opracowania zalecanych scenariuszy sygnalizacyjnych, zastosowano trójetapową metodę analizy umożliwiającą ocenę zgodności współpracy sygnalizacji DSS1 i SIP na poziomie wiadomości sygnalizacyjnych, odwzorowania elementów informacyjnych i ich pól oraz sposobu przenoszenia ich za-wartości informacyjnej. W pracy wskazano podobieństwa i występujące różnice pomiędzy otrzymanymi wynikami, a scenariuszami zalecanymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 491 - 496,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Narloch M., Weisbrodt R.: Badanie zgodności współpracy rzeczywistych systemów z zalecanymi scenariuszami wymiany informacji sygnalizacyjnej DSS1 i SIP// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.491-496
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi