Bakterie redukujące siarczany w hydrogeochemicznych badaniach wód piętra trzeciorzędowego w rejonie gdańskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bakterie redukujące siarczany w hydrogeochemicznych badaniach wód piętra trzeciorzędowego w rejonie gdańskim

Abstrakt

Wody podziemne piętra trzeciorzędowego występujące w regionie gdańskim charakteryzują się specyficznymi cechami, które często ograniczają ich przydatność do spożycia. Są to: podwyższone stężenia jonów żelaza i manganu, wysokie stężenia azotu amonowego i pojawiający się zapach siarkowodoru. Obecność bakterii redukujących siarczany w określonych warunkach środowiska może mieć istotny wpływ na geochemię wód podziemnych. Przyczyniają się one bowiem do obniżenia stężenia siarczanów i pojawienia się zapachu siarkowodoru. Przeprowadzone badania wykazały obecność tych bakterii w 48 % badanych próbek wód. Towarzyszył im zapach siarkowodoru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M., Wargin A.: Bakterie redukujące siarczany w hydrogeochemicznych badaniach wód piętra trzeciorzędowego w rejonie gdańskim// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi