Bariery rozwoju przedsiębiorczości – analiza retrospektywna i porównawcza z innymi krajami Europy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bariery rozwoju przedsiębiorczości – analiza retrospektywna i porównawcza z innymi krajami Europy

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena retrospektywna zmian w tym okresie, w zakresie opinii przedsiębiorców dotyczących najistotniejszych przeszkód w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, oraz dokonanie analizy porównawczej z podobnymi badaniami, w innych krajach Europy, w celu wskazania, czy i w jakim zakresie różnią się te bariery w innych gospodarkach oraz czy są one również postrzegane w podobnym stopniu przez polskie środowisko przedsiębiorców

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVIII, strony 175 - 197,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W.: Bariery rozwoju przedsiębiorczości – analiza retrospektywna i porównawcza z innymi krajami Europy// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVIII., nr. 12, cz.1 (2017), s.175-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi