Beesybees-Agent-Based, Adaptive & Learning Workflow Execution Module for BeesyCluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Beesybees-Agent-Based, Adaptive & Learning Workflow Execution Module for BeesyCluster

Abstrakt

Prezentujemy projekt oraz implementację adaptacyjnego i uczącego się modułu przeznaczonego dowykonywania scenariuszy w środowisku BeesyCluster. BeesyCluster pozwala na modelowaniescenariuszy w formie acyklicznego grafu skierowanego, w którym wierzchołki oznaczają zadania,a krawędzie określają zależności między nimi. Przedstawiamy także kooperatywne wykonaniescenariusza przez grupę agentów zdolnych do zbierania, składowania i korzystania z wiedzyo dostępności używanych usług. Wiedza ta wykorzystywana jest do dynamicznego wyborunajbardziej niezawodnych usług w trakcie realizacji scenariusza. Moduł wykonania umożliwiawykrycie nieprawidłowego działania usługi i wykorzystanie usługi alternatywnej, identycznej podwzględem funkcjonalności. Bazując na scenariuszach wykonywanych przez BeesyClusterpokazaliśmy, że wcześniej uzyskana wiedza o usługach poprawia niezawodność wykonaniakolejnych scenariuszy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 261 - 266,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnul P., Matuszek M., Wójcik M., Zalewski K.: Beesybees-Agent-Based, Adaptive & Learning Workflow Execution Module for BeesyCluster// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.261-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi