Behavior of lipids in biological wastewater treatment plant processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Behavior of lipids in biological wastewater treatment plant processes

Abstrakt

Lipidy (oleje, smary, tłuszcze oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe) są istotnym składnikiem ścieków. Ich ilość np. w ściekach komunalnych stanowi około 30-40% ogólnej wartości ChZT. Przemiany lipidów w procesach biologicznego oczyszczania są obiektem wielu badań, mimo to nie są do końca poznane i zrozumiane. W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący przemian lipidów w trakcie tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków oraz metody intensyfikacji ich usuwania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY nr 33, strony 635 - 645,
ISSN: 1367-5435
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chipasa B., Mędrzycka K.: Behavior of lipids in biological wastewater treatment plant processes// JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY. -Vol. 33., (2006), s.635-645
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi