Behavior of the exhaust valve cladding face under the service conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Behavior of the exhaust valve cladding face under the service conditions

Abstrakt

Podczas eksploatacji silnika okrętowego kluczowym problemem jest trwałośc zaworów wylotowych a w szczególności wąskiego fragmentu - przylgni grzybka zaworu, która decyduje o szczelności zaworu.Przylgnia wykonana przez laserowe napawanie stopu kobaltu została poddana badaniom w warunkach normalnej eksploatacji silnika L22 przez 2 lata. W tym czasi silnik był zasilany zarówno paliwem lekkim jak i biopaliwem. Po zdemontowaniu głowicy i wydobyciu grzybka zaworu przylgnia została poddana ocenie optycznej. nie stwierdzono uszkodzeń poweirzchni, która w większości była błyszcząca z nielicznymi ciemnymi plamami. Z przylgni wykonano próbki, które poddano badaniom mikrostrukturalnym oraz pomiarom twardości. Nie zaobserwowano istotnych zmian w mikrostrukturze napoiny. Pomierzona twardoś była niższa niż w stanie wyjściowym ale nadal znacząco wyższa niż w stalowym podłożu. Ten typ napoin był poddany intensywnym badaniom laboratoryjnym, które obejmowały utlenianie w powietrzu w róznych temperaturach oraz korozję w gazach spalinowych. Wraz z obecnymi badaniami eksploatacyjnymi pozwalają na stwierdzenie, że zastosowana metoda utwardzania powierzchni przylgni jest przydatana w praktycznych rozwiązaniach technicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 16, strony 265 - 271,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kończewicz W., Smoleńska H.: Behavior of the exhaust valve cladding face under the service conditions // Journal of KONES. -Vol. 16., nr. nr 1 (2009), s.265-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi