Benzonaza(R): możliwości praktycznych zastosowań. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Benzonaza(R): możliwości praktycznych zastosowań.

Abstrakt

Benzonaza znajduje zastosowanie w efektywnym obniżaniu lepkości i usuwaniu kwasów nukleinowych z roztworów białkowych. Zbadano w praktyce jej możliwości aplikacyjne w oczyszczaniu białek rekombinantowych wiążących jednoniciowe DNA (ang. SSB - single stranded DNA binding protein).

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Postępy Biochemii nr T. 55, strony 21 - 24,
ISSN: 0032-5422
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Olszewski M., Filipkowski P.: Benzonaza(R): możliwości praktycznych zastosowań.// Postępy Biochemii. -Vol. T. 55., nr. nr 1 (2009), s.21-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi