Beta-D-galaktozydazy - źródła, właściwości i zastosowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Beta-D-galaktozydazy - źródła, właściwości i zastosowanie

Abstrakt

Artykuł przeglądowy opisujący mechanizm działania enzymu beta-D-galaktozydazy, właściwości beta-D-galaktozydaz pochodzących z różnych mikroorganizmów, zarówno mezofilnych jak i psychrofilnych oraz termofilnych, a także możliwości zastosowania enzymu w przemysłowych procesach hydrolizy laktozy w mleku, serwatce oraz w reakcji syntezy galaktooligosacharydów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wanarska M., Kur J.: Beta-D-galaktozydazy - źródła, właściwości i zastosowanie// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 562 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi