Bewertung der qualität von online lernmodulen = Próba oceny jakości e-Lerningowych modułów online - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bewertung der qualität von online lernmodulen = Próba oceny jakości e-Lerningowych modułów online

Abstrakt

W pracy dokonano klasyfikacji rozwiązań modułów (systemów) e-Learning wg. sposobu ich tworzenia (tj. systemy autorskie, komercyjne, otwarte, zamknięte, standardowe, niestandardowe), funkcjonalności, interaktywności, obciążania sieci. Przedstawiono również wybrane kryteria (tj. merytoryczne, dydaktyczne i multimedialne) oceny jakości modułów dostępnych online pod kątem ich wykorzystywania w systemach zdalnego nauczania. Na zakończenie pracy dokonano oceny wybranych modułów e-Learning pozyskanych z Internetu poświęconych tematyce "Transformaty Laplace'a", wykorzystywanych przez autorów referatu w swojej działalności dydaktycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia strony 209 - 218
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Uhl T.: Bewertung der qualität von online lernmodulen = Próba oceny jakości e-Lerningowych modułów online// Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia/ ed. red. J. Migdałek, M. Zając. Kraków: Wyd. Nauk. Akad. Pedag., 2006, s.209-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi