Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Abstrakt

W układach napędowych przez nazwę bezczujnikowe sterowanie rozumie się sterowanie maszyną bez pomiaru prędkości kątowej wirnika. Prędkość kątową oblicza się wykorzystując model maszyny lub cechy fizykalne maszyny, w niniejszej pracy wykorzystano obserwator prędkości kątowej wirnika opracowany na podstawie modelu matematycznego maszyny indukcyjnej klatkowej. Układy napędowe z falownikiem napięcia znalazły powszechne uznanie ze względu na dobre właściwości oraz niski koszt budowanego układu. Wraz z nastaniem ery tranzystorów IGBT, falowniki prądu stanowią konkurencyjne rozwiązanie. Sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu wyjściowego, a przede wszystkim niska zawartość wyższych harmonicznych, stanowią dużą zaletę tego układu. W referacie przedstawiono rysunki, które ukazują modulcję PWM w falowniku prądu. Przedstawiono również kompletny model matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika prądu (is,Ψm). Wyprowadzono model multiskalarny dla układu z falownikiem prądu (is,Ψm). Ostatecznie, otrzymano ciekawe wyniki symulacji dla opisywanego układu regulacji (is,Ψm). Zaobserwować można odsprzężenie dwóch podsystemów tj. elektromagnetycznego oraz mechanicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Włas M., Głąb M.: Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi