Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku

Abstrakt

Monografia poświęcona jest problemowi bezczujnikowego sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku. Silniki tego typu, z uwagi na swoje liczne zalety, są szeroko stosowane w nowo opracowywanych trakcyjnych układach napędowych. Sterowanie bezczujnikowe, tzn. sterowanie bez zastosowania przetwornika położenia i prędkości kątowej wirnika, pozwala na zmniejszenie rozmiaru i kosztu napędu, a także zastosowanie silników o specjalnych konstrukcjach, w szczególności silników z wirnikiem zewnętrznym.Rezygnacja z przetwornika wielkości mechanicznych wiąże się z koniecznością zastosowania algorytmów estymacji położenia i prędkości kątowej wału silnika, opartych na analizie przebiegów mierzonych wielkości elektrycznych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę stosowanych metod. Zasadnicza część pracy skupia się na algorytmach należących do specyficznej, mało rozpoznanej w literaturze grupy metod opartych na wyznaczaniu pochodnych prądów fazowych silnika. Spełnienie specyficznych wymagań napędu trakcyjnego wymaga zastosowania kilku metod estymacji. W pracy zaproponowano trzymetody przeznaczone dla: dużych prędkości kątowych wirnika, małych prędkości kątowych wirnika oraz wirnika zatrzymanego. Metody te są modyfikacją algorytmów z literatury światowej. W monografii zawarto szczegółowy opis proponowanych metod, a także ich weryfikację symulacyjną oraz eksperymentalną.Zastosowanie proponowanych metod estymacji pozwoliło na uzyskanie stabilnej pracy napędu także w specyficznych warunkach charakterystycznych dla napędu trakcyjnego. Monografię zamyka podsumowanie, w którym szczególną uwagę zwrócono na potencjalnyobszar dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L.: Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku. Gdańsk: Wydaw. PG, 2012.96 s. ISBN 978-83-7348-415-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi