Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie bezczujnikowego rozruchu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi. W pierwszej fazierozruchu zastosowano sterowanie w układzie otwartym z regulacją składowych prądu stojana. Zaproponowano sposób przełączenia pomiędzysterowaniami w układzie otwartym i zamkniętym. W układzie zamkniętym do estymacji prędkości wykorzystano rozszerzony filtr Kalmanai bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawiono takŜe wpływ dokładności kompensacji zniekształceń napięć wyjściowych falownika na jakość sterowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 121 - 124,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cichowski A., Bujacz S., Nieznański J., Szczepankowski P.: Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi// Przegląd Elektrotechniczny. -, (2010), s.121-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi