Bezczujnikowy układ sterowania maszyną asynchroniczną z filtrem silnikowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowy układ sterowania maszyną asynchroniczną z filtrem silnikowym

Abstrakt

W referacie przedstawiono układ sterowania bezczujnikowego silnikiem indukcyjnymi o mocy 22kW z filtrem silnikowym. Układ regulacji oparty jest na modelu multiskalarnym silnika, w którym do opisu dynamiki wybrano jak zmienne stanu strumień skojarzony z uzwojeniami stojana oraz prąd stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej, z uwzględnieniem parametrów filtru, w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typowych stanów dynamicznych silnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 82, strony 125 - 128,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Włas M., Guziński J.: Bezczujnikowy układ sterowania maszyną asynchroniczną z filtrem silnikowym// Przeglad Elektrotechniczny. -Vol. R. 82., nr. nr 7-8 (2006), s.125-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi