Bezpieczeństwo człowieka na statku w kontekście współczesnych zagrożeń na morzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo człowieka na statku w kontekście współczesnych zagrożeń na morzu

Abstrakt

Statek jest zarówno środkiem transportu oraz miejscem pracy i wypoczynku. Współczesne zagrożenia na morzu dotyczą m. in. warunków eksploatacji statku, zagrożenia pożarem oraz zagrożenia atakami piractwa i terroryzmu. Przepisy międzynarodowe, krajowe oraz normy branżowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa załodze, pasażerom, ładunkom oraz środowisku naturalnemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie architektury statków : wybrane zagadnienia strony 181 - 195
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Marczak E.: Bezpieczeństwo człowieka na statku w kontekście współczesnych zagrożeń na morzu// Projektowanie architektury statków : wybrane zagadnienia/ Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, 2012, s.181-195
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi