Bezpieczeństwo elektryczne przy urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo elektryczne przy urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

Abstrakt

W referacie przedstawiono zasady zasilania urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci nn i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Za podstawę przyjęto system trakcji o grupowym uszynieniu otwartym, które sukcesywnie jest u nas wprowadzane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna :„Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2017” i XI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej strony 103 - 110
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Bezpieczeństwo elektryczne przy urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych// XXI Konferencja Naukowo-Techniczna :„Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2017” i XI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej/ ed. Marek Jaworski : , 2017, s.103-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi