Bezpieczeństwo ewakuacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo ewakuacji

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności. W artykule można zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przekazu informacji na drogach ewakuacji, które należy stosować w obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono również rozwiązania bezpiecznych miejsc ewakuacji, które powinny byś stosowane w obiektach w celu zagwarantowania przeżycia osobom z niepełnosprawnościami do czasu przybycia ekip ratowniczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Architektura-Murator strony 4 - 13,
ISSN: 1232-6372
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 295 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi