Bezpieczeństwo ewakuacji

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności. W artykule można zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przekazu informacji na drogach ewakuacji, które należy stosować w obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono również rozwiązania bezpiecznych miejsc ewakuacji, które powinny byś stosowane w obiektach w celu zagwarantowania przeżycia osobom z niepełnosprawnościami do czasu przybycia ekip ratowniczych.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach
Opublikowano w: Architektura-Murator strony 4 - 13,
ISSN: 1232-6372
Język: polski
Rok wydania: 2017
wyświetlono 32 razy
Meta Tagi