Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń

Abstrakt

W referacie przedstawia się wybrane zagadnienia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego w kontekście wymagań zawartych w dyrektywach europejskich ATEX 100a i ATEX 137 oraz w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2003, Nr 143, Poz. 1393). Część referatu poświęcono wybranym zagadnieniom analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów zabezpieczeń w obiektach i instalacjach przemysłowych w nawiązaniu do normy PN-EN 61508:2003(U). Przedstawia się również krótko projekt normyeuropejskiej prEN 50402 (2002)poświęconej aparaturze elektrycznej do detekcji i pomiarów gazów palnych lub tosycznych lubtlenu oraz projekt normy prEN 15233 (2005), która dotyczy metodyki oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów zabezpieczeń w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Instalacje i urządzenia energetyczne w strefach zagrożonych pożarem i wybuchem : X konferencja szkoleniowo - techniczna ZONA`2006 : materiały konferencyjne, Augustów, 25-29 września 2006 r. strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń// Instalacje i urządzenia energetyczne w strefach zagrożonych pożarem i wybuchem : X konferencja szkoleniowo - techniczna ZONA`2006 : materiały konferencyjne, Augustów, 25-29 września 2006 r./ ed. org. Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „ENERGETYK” Lublin: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „ENERGETYK”, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi